Gyakori kérdések
 
Mik a korábban ajánlott termékeink főbb jellemzői?
Zárt végű pénzügyi lízing
 • a jármű a Mercedes-Benz Credit Zrt. tulajdonában és a lízingbevevő használatában van (üzembentartó);
 • a jármű a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra a Mercedes-Benz Credit Zrt. által kiállított tőke számla alapján;
 • a lízingbevevő költségként elszámolhatja a havi lízingdíjak kamattartalmát, valamint az értékcsökkenési leírást;
 • vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettség a lízingbevevőt terheli a szerződés megkötésekor;
 • a futamidő lejártakor, valamennyi fizetési kötelezettség teljesítése esetén a lízingbevevő tulajdonjogot szerez.
Operatív lízing
 • a jármű tulajdonjoga a Mercedes-Benz Leasing Kft.-t illeti, üzembentartó a lízingbevevő;
 • a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházás keretét;
 • a költségként elszámolható - és ez által adóalapot csökkentő - lízingdíjak havonta kerülnek kiszámlázásra a lízingbevevő részére;
 • a lízing díjak ÁFA tartalma az érvényben lévő törvényi előírások figyelembevételével visszaigényelhető,
 • a futamidő végén a lízingelt gépjárművet a Mercedes-Benz Leasing Kft.-nek vissza kell szolgáltatni.
Nyílt végű pénzügyi lízing 
 •  a jármű a Mercedes-Benz Credit Zrt. tulajdonában és a lízingbevevő használatában van (üzembentartó);
 • a jármű a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra a Mercedes-Benz Credit Zrt. által kiállított birtokbaadási bizonylat alapján;
 • a lízingbevevő költségként elszámolhatja a havi lízingdíjak kamattartalmát, valamint az értékcsökkenési leírást;
 • a tőkerészt terhelő ÁFA összege a havonta kiállított lízingdíj számlák alapján, részletekben fizetendő, melynek esetleges visszaigénylési lehetőségét a mindenkori érvényben lévő ÁFA-törvény határozza meg;
 • a havi lízingdíjak kamattartalma ÁFA-mentes;
 • a futamidő végén a Lízingbevevő eldöntheti, hogy a szerződésben előre meghatározott maradványérték megfizetésével tulajdonjogot szerez-e a gépjármű fölött, vagy visszaszolgáltatja azt a lízingbeadónak.
Tartós bérlet
 • a jármű tulajdonjoga a Mercedes-Benz Leasing Kft-t, mint finanszírozót illeti, az üzembentartó pedig a bérbevevő;
 • a költségként elszámolható bérleti díjak havonta kerülnek a bérbevevő részére kiszámlázásra;
 • a lbérleti díjak ÁFA tartalma az érvényben lévő törvényi előírások figyelembevételével visszaigényelhető;
 • a futamidő végén a bérelt gépjárművet a Mercedes-Benz Leasing Kft. részére vissza kell szolgáltatni.
A "devizás" szerződéseket devizában kell fizetni?
Nem, deviza alapú finanszírozás esetén az Ön havi díját euróban tartjuk nyilván, de a törlesztő részletek fizetése mindig forintban történik.
A devizában számított törlesztő részletek forintra történő átszámítása a Unicredit Bank mindenkori deviza eladási árfolyamán történik.
Amennyiben módosítani szeretném a szerződést, van e ennek külön díja?
Igen, a szerződés módosítás díja az adós fennálló tartozásának 1,5%-a, de legalább 36.000 Ft.
A szerződés egyösszegű kifizetése esetén:
Egy éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 5%-a. Egy éven túli és két éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 4%-a. Két éven túli és három éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 3%-a. Három éven túli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 2%-a.
Van-e lehetőség a futamidő lejárata előtti szerződés-lezárásra?
Természetesen igen, ez Önnek törvényben biztosított joga. Az Ön kérésére írásban tájékoztatjuk a lezárási összeg nagyságáról. A lezárási ajánlat elkészítésének a költsége 5.000.- Ft, + ÁFA, de ezt csak abban az esetben számlázzuk ki, ha Ön mégsem kéri a szerződés lezárását.
A lezárási díj mértéke: egy éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 5%-a. Egy éven túli és két éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 4%-a. Két éven túli és három éven belüli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 3%-a. Három éven túli lezárás esetén az Adós fennálló tartozásának 2%-a.
Van-e lehetőség előtörlesztésre?
Természetesen, igen. A finanszírozási szerződés megkötésekor Ön előre meg tudja becsülni, hogy mikor kívánja az emelt összeget befizetni, akkor tanácsos azt előre beépíteni a fizetési tervbe, így nincs szükség szerződésmódosításra, ezért az így előre beépített előtörlesztés díjmentes.
Ha azonban az előtörlesztés időpontját és összegét nem tudja előre meghatározni, akkor az új feltételek egyeztetését követően a szerződést az Ön kérésére módosítjuk, melynek díját az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozza.
Mi lesz, ha nem tudom fizetni a részleteket?
Kérhet szerződésmódosítást (fizetés-átütemezést, vagy ideiglenes törlesztő részlet-csökkentést, futamidő hosszabbítást, fizetési haladékot).
Ha Ön netán teljesen fizetésképtelenné válik, akkor azt javasoljuk, idejében jelezze felénk a problémát. Megoldás, ha a gépjárműre vevőt találunk, akár az értékesítési hálózat, akár az Ön segítségével.
Az értékesítést követően a bevételből levonjuk az Ön összes tartozását, és a különbséget kifizetjük Önnek. Ha az eladási ár nem fedezi a teljes tartozását, akkor a különbséget Önnek záros határidőn belül be kell fizetnie.
Hogyan törlesztek tőkét és kamatot?
Mivel a törlesztő részletek közel azonos nagyságúak és a futamidő elején a finanszírozott összeg még nagy, ezért az első havi törlesztő részletek nagyobb kamatot és alacsonyabb tőketörlesztést tartalmaznak, mint a későbbiek. Ez az ún. annuitásos törlesztés.
Az Ön tőketartozása tehát a futamidő elején lassabban, majd egyre gyorsuló ütemben csökken. A törlesztő részletről szóló havi értesítőben a tőke- és kamatrészről mindig konkrét tájékoztatást kap.
Mi a THM?
A THM a Teljes Hiteldíj Mutató, amelyet a 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet által meghatározott módon kell kiszámítani.
E mutatószám minden, a hitelfelvételkor előre kalkulálható költségtényezőt magában foglal, így alkalmasabb az egyes finanszírozók konstrukcióinak összehasonlítására, mint az ügyleti kamatláb.
Mit jelent a LIBOR kifejezés?
A LIBOR (London Interbank Offered Rate azaz londoni bankközi kamatláb) az a kamatláb, amit a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben alkalmaznak: az a kamatláb, melyen nagy nemzetközi bankok Londonban egymásnak hitelt nyújtanak.
Mit jelent a Bankközi piac kifejezés?
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra. Példa: a londoni bankközi piacon fontban felvehető rövidlejáratú hitel irányadó kamatlába a font-LIBOR.
Mit jelent az EURIBOR kifejezés?
Az EURIBOR jelentése "Euro Interbank Offered Rate" azaz Európai irányadó bankközi kamatláb.
Az EURIBOR-t az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg, és a frankfurti bankközi piacon jegyzik.
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. A magyar pénzintézetek is ezt használják viszonyítási alapnak EUR hitelek esetén, amely a Reuters monitor megfelelő oldalán, (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) EURIBOR-ként megjelenik. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az Ügyfélszerződés tartalmazza.
Mit jelent az EULIBOR kifejezés?
A londoni bankközi piacon irányadó euró-hitelkamatláb, amely azt jelenti, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt adott futamidőre.