Gyakori kérdések
Kötelező biztosítás gyakori kérdései:
 
Mit kell tenni gépjármű vásárláskor?
A gépkocsi átírása előtt, az üzembentartónak, meg kell kötni a felelősségbiztosítási szerződést. Ezután kerülhet sor a rendőrségen a gépjármű átírására.
Mit kell tenni gépjármű eladásakor?
Be kell mutatni az eladást igazoló számlát vagy adásvételi szerződést.
Ez alapján a biztosító törli a szerződést és kiadja a kártörténeti igazolást.
Hogyan lehet biztosítót váltani?
2010. január 1. előtt kötött kötelező biztosítások esetében, a szerződést, minden év december 31-i dátummal lehet felmondani, a felmondást egy hónappal előbb azaz november 31-ig kell a biztosítóhoz eljuttatni. A 2010-ben vásárolt járművek esetében a biztosítási évforduló már nem december 31, hanem a szerződés kockázatviselésének kezdete. (Ha, például, a járművet 2010. március 8.-án vásárolta, akkor új szerződést csak 2011. március 8.-i hatállyal köthet.)
Mivel lehet igazolni a biztosítási szerződést?
Igazolásként az ellenőrző szervek elfogadják a befizetést igazoló csekket, illetve a biztosító által kiállított igazolószelvényt.
Milyen iratokra van szükség káresemény bejelentésekor?
Szükség van:
  • a káresemény részletes leírását tartalmazó kárbejelentő lap és/vagy rendőrségi jegyzőkönyv
  • casco biztosítási kötvény, és az utolsó befizetést igazoló nyugta
  • ellopott jármű kulcsai beleértve a riasztó és egyéb vagyonvédelmi berendezések kulcsait is.
Hogyan lehet másik autóra továbbvinni a megszerzett bonusz fokozatot?
Az eladást igazoló számla vagy adásvételi alapján a biztosító törli a szerződést, az általa kiadott kártörténeti igazolás alapján az új autóra átvezetik a megszerzett bonuszt.
Mennyi idő telhet el az előző szerződés vége és az új szerződés kezdete között, hogy átvezethető legyen a bonusz fokozat?
2 év
 

 
Casco biztosítás gyakori kérdései:
 
Mi a casco szerződés területi hatálya?
A földrajzi értelemben vett Európa, tehát általában nem érvényes a Független Államok Közösségének államaiban, valamint Grúzia és Törökország, Európán kívüli részén.
Hogyan lehet a szerződést felmondani?
A casco szerződést évfordulóval lehet felmondani. Az évforduló nem egységes, mint a kötelező felelősségbiztosításnál, általában a megkötéstől számított egy év.
Az évforduló lejárta előtt egy hónappal kell a biztosítóhoz eljuttatni a felmondást.
A százalékos vagy a forintban meghatározott önrészt vonja le a biztosító?
Mindig a kettő közül a nagyobbat.
Miért von le a biztosító totálkár/ lopáskár kifizetésénél biztosítási díjat kárkifizetéskor?
A casco biztosítás éves szerződés, tehát egy évre mindenképpen jár a biztosítónak a díj.
Mire terjed ki a casco biztosítás?
Törés, lopás, elemi kár, részlopás és önálló üvegkárra terjed ki.
Mit fizet a biztosító kárnál, van-e újérték biztosítás?
Töréskárnál a jármű helyreállítási költségét (márkaszerviz számlájával igazolt költségét) fizeti ki a biztosító.
Biztosítónként eltérő időtartam az, ameddig a javítási költségből értékemelkedést nem vonnak le.
Teljes gépjármű lopás és totálkár rendezésekor a jármű káridőponti értéke alapján állapítják meg a kártérítési összeget.